Informatie

Vergoeding (tegemoetkoming)

Bij mensen met een reumatische aandoening en/of diabetici is regelmatig het bezoeken van de pedicure (voetverzorger) verzekerd. In sommige andere gevallen ook. Hiervoor dient u echter kontakt op te nemen met uw verzekeringsinstelling daar het aantal bezoeken en de hoogte van het te vergoeden bedrag kunnen verschillen.
Onder voorbehoudt heb ik deze link van het net gecopiëerd.
www.paramedischcentrum-west.nl
© PediTerra B.V., 2009. Alle rechten voorbehouden.